Home

 

Vrouwenkracht-Vrouwenwijsheid

In onze huidige maatschappij is er weinig ruimte voor vrouwenkracht. Er is een overdaad van activiteit die dienend is aan inzicht en wilskracht. En het is erg moeilijk om je innerlijke gevoel van ritme en zorg vast te houden als je een drukke baan hebt.

Van nature is vrouwelijke kracht zacht en ontvankelijk. Het is een scheppende energie , in verbinding met de natuurwetten.

Ook hebben vrouwen van nature een goede verbinding met hun lichaam, en zijn ze gevend vanuit het hart.

De baarmoeder wordt wel eens hun creatieve bron genoemd, en het verlangen dat vrouwen voelen om iets te scheppen komt hier vandaan, of je nu wel of niet een werkzame baarmoeder hebt. juist vrouwen na de overgang ervaren dat ze hun creatieve stuk willen gaan voeden, en behoefte hebben om hun innerlijk uit te drukken.

Deze energie is in deze tijd weer aan het toe nemen. We noemen het onder andere, Maria Magdalena energie. , Daarnaast wordt het innerlijke kracht en intuïtie genoemd.

De Maria Magdalena energie steeds meer naar voren en vraagt aan vrouwen om hun eigen vrouwelijke kracht weer gehoor te geven. Het leren luisteren naar je innerlijke stem en gevoel is iets wat zij ons voorgeleefd heeft.

Onze natuurlijke kracht kunnen we terugkrijgen door ons te verbinden met ons midden, en als we onze creatieve kern weer tot bloei laten komen. Door te gaan ont-dekken welke kanten van onszelf we nog niet kennen, en er met liefde aandacht aan te geven, ontwikkelen we onszelf.

Door in een veilige groep met andere vrouwen ons eigen proces in beeld te brengen via tekeningen, schilderijen , en door te schrijven, leren van onszelf en van elkaar. Er ontstaat vaak een mooie diepe vriendschapsband in de vele vrouwengroepen.