Jaardagboekje

Alleen te bestellen bij Margot Janssen zelf!!

Veel kinderen beginnen vol goede moed aan een dagboekje. Kinderen hebben de behoefte om af en toe iets van zichzelf op te schrijven. Dit boekje ondersteunt de kinderen dit door het jaar heen te blijven doen.

Tegenwoordig komen er heel veel dingen op kinderen af.
Dit boekje helpt het kind om die belevingswereld te ordenen.

Een kind kan de dingen beter verwerken door er rustig over te schrijven. Geholpen door onderwerpen en vragen kan het kind de belevenissen een plaats geven in het eigen leven.

Door het jaar heen komen er allerlei onderwerpen aan de orde, waar het kind mee te maken krijgt.
Naast de jaarfeesten zoals Pasen, St. Nicolaas en Kerstmis, komen ook onderwerpen als Geboorte, Vrienden, School en Verjaardag ter sprake. Daarnaast zijn er elke maand bladzijden opgenomen waar het kind zelf zijn belevingen uit die periode kan opschrijven.

Naast de onderwerpen staan mandalaplaatjes; om te bekijken, om te kleuren en om op een idee te komen.
Mandala’s helpen je om binnen een beschermde ruimte een eigen wereld te maken.
Door het tekenen en inkleuren van mandala’s worden kinderen gevoed en het geeft ze rust.
Kortom, een nieuw boekje voor kinderen om dichter bij henzelf te komen. (Zie www.tarot.nl)